30 września, 2016

Plan działania

1. Wstęp

Najnowsze energooszczędne rozwiązania i udoskonalenia techniczne dają duży potencjał oszczędności energetycznych.

2.     Plan działania w zakresie poszanowania energii

Eksploatacja, konserwacja i nadzór techniczny

Instalacje techniczne budynku będą pod ciągłym nadzorem zapewnionym przez firmę zewnętrzną sprawującą całodobową obsługę i monitoring.

Plan pomiarów i weryfikacji

Wdrożony został plan pomiarów i weryfikacji, aby ocenić efektywność energetyczną budynku oraz zapewnić jej stałą optymalizację.

Symulacje energetyczne budynku

W ramach pozyskiwania wiarygodnych informacji o budynku przeprowadzone zostały rozszerzone analizy oparte na symulacjach energetycznych.

Regulacja instalacji

Instalacje techniczne zostały poddane regulacji po oddaniu budynku do użytkowania i ich pełnym zasiedleniu, aby uwzględnić rzeczywiste godziny pracy oraz liczbę użytkowników budynków.

3. Plan działania w zakresie poszanowania jakości środowisko wewnętrznego

Segregacja odpadów

Budynki codziennie wytwarzają znaczne ilości odpadów.

Usunięcie źródeł zanieczyszczeń powietrza

W celu zapobiegania wystąpienia emisji zanieczyszczeń w budynku wykorzystane zostały materiały, które są jak najmniej toksyczne.

Konserwacja systemu wentylacji i klimatyzacji

W budynku Wronia 31 należy regularnie przeprowadzać zabiegi konserwacyjne systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Czujki tlenku węgla i gazu

Należy dbać i kontrolować urządzenia kontrolne – mierzące stężenie tlenku węgla (CO) i gazu (LPG) umieszczone w garażach podziemnych.

Konserwacja instalacji wodno-kanalizacyjnej

W budynku Wronia 31 należy regularnie usuwać usterki instalacji: wodno- kanalizacyjnej, przeciwpożarowej, instalacji centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego i węzła ciepła. Instalacje powinny być serwisowane przez specjalistyczne firmy.

Polityka poszanowania wody

Zainstalowany został system detekcji wycieków zimnej wody, dzięki czemu można uniknąć znacznych strat wody, które w przeciwnym wypadku mogłyby pozostać niezauważone.

Nadzór i kontrola parametrów budynku

W celu zapewnienia jak najwyższego komfortu użytkowników budynku należy prowadzić nadzór i kontrolę firm zajmującymi się instalacjami wewnętrznymi.

4. Uświadomienie pracowników, personelu i użytkowników budynku

Zużycie energii przez budynek w dużej mierze zależy od osób w nim przebywających i sposobu, w jaki korzystają z zainstalowanych urządzeń oraz systemów.